VODILJE (linije) / Inox L300-A

Prohromske (INOX) anker staze INOX L300-A

Taktilne staze VODILJE za spoljne prostore, reljefna obrada linija prema preporukama iz standarda ISO 23599:2019 (E).

Izrađene od INOX-a 316L otporan na soli, otporne na habanje, otporne na mehanička oštećenja i ekstremne spoljne vremenske uslove.

Isporuka u pravougaonim pločicama 300x35x5mm (dvodelne). Reljefne ivice na konveksnim pločicama oborene pod uglom od 45° (5.1.3.2.2 ISO 23599:2019(E)).

Staze ne ometaju kretanje invalidskih kolica, pešaka, dečijih kolica...

Taktilne staze se montiraju na propisanu širinu 40cm ( PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU PRILAGOĐAVANJA OBJEKATA ZA PRISTUP I KRETANJE LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM “Sl. Glasnik RS 22/15”), u 4 paralenih konveksnih linija, (5.1.3.1 ISO 23599:2019(E)) linije se montiranjem pružaju po pravcima trase u tri reda po metru dužnom, sa drenažnim razmakam od 40mm.

Tehničko bezbednosne karakteristike:

Certifikat o antikliznosti: Ispitivanja vršena na akreditovanom institutu za ispitivanje građevinskih materijala TZUS Prag, po DIN 51130, PCEN/TS 16165 metoda "B" na obuću, sa dobijenim rezultatima u visokoj vrednosti R 11, link.

UGRADNJA - MONTAŽA

Montiraju se na čvrste i glatke podloge (mermer, keramika, liveni podovi, granit, brušene terace ...) ankerisanjem uz pomoć metalnih šablona 1020x400mm (laserski sečenih od Hardoxa ≠ 8mm) prohromskim vijcima i nylon tiplovima.

1 m¹ staze VODILJE sadrži: -

  • 12 kom INOX pločica 300x35x5, (Sl. 1.)
  • 12 kom U profila 295x26x3,5, (Sl. 2.)
  • 36 kom TMT X1 gužv. tipl nylon 8x40 SX Friul.
  • 36 kom vijak 6x45/30 TX25 sa upuštenom glavom u A2 kvalitetu.

U ceni se obračunavaju svi elementi (pločice, vijci, tiplovi...) za ugradnju staze VODILJE dužine 1 m¹ u širini 40 cm.

Obračunska jedinica:

Cena se formira po metru dužnom (m¹) staze VODILJE ili polja POZOR u širini 40 cm. Staze se montiraju isključivo na pešačke površine.