Taktilni proizvodi

Prva upoznavanja sa Pravilnikom o pristupačnosti objektima za lica sa posebnim potrebama, su ukazala na ozbiljnost i potrebu da se urade taktilni proizvodi koji će biti funkcionalni, usaglašeni sa Pravilnicima iz regiona, lako ugradivi, postojani u eksploataciji i estetski prihvatljivi. U tome se i uspelo. O čemu svedoče mnoga priznanja i reference koje su dosad urađene.

Važno je napomenuti da su svi proizvodi: taktilne staze (spoljne, unutrašnje), orijentacioni planovi, oznake na vratima i oznake pristupačnosti zapravo jedenistveni sklop kompletne informatike i signalizacije obuhvaćene Pravilnicima o prilagođavanju objekata za lica sa posebnim potrebama. Orijentacioni planovi služe za informisanje o rasporedu prostorija i njihovoj nameni, taktilne staze služe za nezavisno kretanje slepih i slabovidih lica kroz objekat na osnovu orijentacionog plana, oznake na vratima sa Brajevim pismom pomažu da se osoba informiše dokle je stigla u kretanju kao i da li je došla do svog željenog odredišta u objektu. Oznake pristupačnosti pružaju informacije o prilagođenosti pojedinih delova objekta određenim kategorijama lica sa posebnim potrebama (slepa lica, gluhonema lica, nepokretna lica u invalidskim kolicima, stare osobe, trudnice itd...).

direktor Vladan Marković

REFERENCE

Objekati sa našim ugrađenim taktilnim proizvodima: U realizaciji sa izvođačem:
1 Dom zdravlja - PLJEVLJA TEHNOGRADNJA doo Pljevlja
2 Dom zdravlja Dr Niko Labović, BERANE Služba izabranog doktora za žene VUKOTIĆ TREJD doo PODGORICA
3 Dom zdravlja - BERANE TEHNOGRADNJA doo Pljevlja
4 Opšta bolnica - BERANE TEHNOGRADNJA doo Pljevlja
5 Specijalizovana bolnica - BREZOVIK LIPA-ING doo Cetinje
6 Filološki fakultet - NIKŠIĆ LD GRADNJA doo Nikšić
7 Pravni fakultet - PODGORICA LD GRADNJA doo Nikšić
8 Filološki fakultet - NIKŠIĆ LD GRADNJA doo Nikšić
9 Fakultet političkih nauka- PODGORICA LD GRADNJA doo Nikšić
10 Ministarstvo finansija - Podgorica BOMBETON doo Podgorica
11 Narodni muzej Leskovac Okružna organizacija Saveza slepih Leskovac
12 Škola sa domom učenika "Bubanj" Niš
13 Autobuska stanica N. Beograd - Blok 42 BAUWESEN doo Lazarevac
14 JU OŠ „HARMANI 2“ Bihać „DOLA“ D.O.O. CAZIN
15 JU OŠ „CAZIN II“ Cazin „DOLA“ D.O.O. CAZIN
16 Dječiji vrtić i jaslice - TUZI EUROZOX d.o.o. Danilovgrad
17 OŠ "Ljupče Španac" – BELA PALANKA EDUKALIS d.o.o. - BEOGRAD
18 Centar za sicijalni rad - ALEKSINAC .R. "ČEMERNIK GRADNJA" - Žitkovac
19 Direkcija PIO FOND, Aleksandra Kostića 9. BEOGRAD Dizajnbiro- TAKTIL, Priboj. Projektovanje, izrada i ugradnja elemenata pristupačnosti za slepa i slabovida lica.
20 Gradska uprava, Omladinska 1, SMEDEREVO Dizajnbiro-TAKTIL, Priboj. Projektovanje, izrada i ugradnja elemenata pristupačnosti za slepa i slabovida lica.
21 Karađorđeva Ulica (Savska promenada) Beograd Bauwesen d.o.o Lazarevac
22 Zatvoreni Bazen Nikša Bućin- Kotor Neimar inženjering d.o.o Podgorica
23 Šalter sala Gradske uprave Pirot MDS System Pirot
24 Dječiji vrtić GUKE Pljevlja GKM d.o.o Podgorica
25 Dom za stare Nikšić LD gradnja Nikšić
26 Međunarodni Aerodrom Sarajevo DizajnbiroTAKTIL,Priboj.Projektovanje,izrada i ugradnja elemenata pristupačnosti za slepa i slabovida lica.
27 Autobuska stanica Kotor(Autoboka) DizajnbiroTAKTIL,Priboj. Projektovanje,izrada i ugradnja elemenata pristupačnosti za slepa i slabovida lica.
28 Pošte Srbije DizajnbiroTAKTIL,Priboj. Projektovanje,izrada i ugradnja elemenata pristupačnosti za slepa i slabovida lica.
29 Omladinski centar Nikšić GKM Podgorica
30 Savez Slepih Srbije DizajnbiroTAKTIL,Priboj. Projektovanje,izrada i ugradnja elemenata pristupačnosti za slepa i slabovida lica.
31 ŠOSO "Milan Petrović" Novi Sad DizajnbiroTAKTIL,Priboj. Projektovanje,izrada i ugradnja elemenata pristupačnosti za slepa i slabovida lica.
32 Međunarodni Aerodrom Podgorica GKM Podgorica
33 Železnička stanica Novi Sad China Civil Engineering Construction Corporation Balkan, Ogranak Beograd
34 LUKA KOTOR GKM Podgorica
35 CANU-Crnogorska akademija nauka i umjetnosti Podgorica Stambeno d.o.o Nikšić
36 Železnička stanica Beška,rukohvati sa Brajevim pismom Ingrap OMNI d.o.o Beograd
37 Železnička stanica Inđija,rukohvati sa Brajevim pismom Ingrap OMNI d.o.o Beograd
38 Železnička stanica Sremski Karlovci,rukohvati sa Brajevim pismom Ingrap OMNI d.o.o Beograd
39 Železnička stanica Petrovaradin,rukohvati sa Brajevim pismom Ingrap OMNI d.o.o Beograd
40 Autobuska stanica Podgorica GKM Podgorica
41 Železnička stanica Horgoš Karin Komerc MD d.o.o Veternik
42 Železnička stanica Palić Karin Komerc MD d.o.o Veternik
43 Železnička stanica Bački Vinogradi Karin Komerc MD d.o.o Veternik
44 UN DP Podgorica GKM Podgorica
45 Opremanje taktilnim stazama stanice i podhodnika, izrada metalnih rukohvata sa Brajevim pismom,Železnička stanica N.Beograd China Railway International Co.Ltd Serbia
46 Opremanje taktilnim stazama stanice i podhodnika, izrada metalnih rukohvata sa Brajevim pismom,Železnička stanica Zemun China Railway International Co.Ltd Serbia
47 Opremanje taktilnim stazama stanice i podhodnika, izrada metalnih rukohvata sa Brajevim pismom,Železničko stajalište Zemun Polje China Railway International Co.Ltd Serbia
48 Opremanje taktilnim stazama stanice i podhodnika, izrada metalnih rukohvata sa Brajevim pismom,Železničko stajalište Altina China Railway International Co.Ltd Serbia
49 Opremanje taktilnim stazama stanice i podhodnika, izrada metalnih rukohvata sa Brajevim pismom,Železnička stanica Batajnica China Railway International Co.Ltd Serbia
50 Opremanje taktilnim stazama stanice i podhodnika, izrada metalnih rukohvata sa Brajevim pismom,Železnička stanica Stara Pazova China Railway International Co.Ltd Serbia
51 Opremanje taktilnim stazama stanice i podhodnika, izrada metalnih rukohvata sa Brajevim pismom,Železnička stanica Nova Pazova China Railway International Co.Ltd Serbia
52 Autobuska stanica BUDVA GKM Podgorica
53 Platforma Železničke stanice - Novi Beograd China Railway International Co.Ltd Serbia