POZOR (krugovi) / Inox Fi 35-A

Prohromske (INOX) anker staze za SPOLJNE prostore: INOX fi 35-A

Taktilne staze (polja) UPOZORENJA za spoljne prostore, reljefna obrada krugova prema preporukama iz standarda ISO 23599:2019 (E).

Izrađene od INOX-a 316L otporan na soli, otporne na habanje, otporne na mehanička oštećenja i ekstremne spoljne vremenske uslove.

Isporuka u konveksnim pločicama prečnika Ø 35x5mm. Reljefne ivice na pločicama oborene pod uglom od 45° (5.1.3.2.2 ISO 23599:2019(E)).

Staze ne ometaju kretanje invalidskih kolica, pešaka, dečijih kolica...

Taktilne staze se montiraju na propisanu širinu 40cm (PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU PRILAGOĐAVANJA OBJEKATA ZA PRISTUP I KRETANJE LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM 22/15), u osnovnom polju raporta 40x40 cm sa 24 tačke dijagonalno pod 45°. (5.1.2.1 ISO 23599:2019(E)).

Tehničko bezbednosne karakteristike:

Certifikat o antikliznosti: Ispitivanja vršena na akreditovanom institutu za ispitivanje građevinskih materijala TZUS Prag, po DIN 51130, PCEN/TS 16165 metoda "B" na obuću, sa dobijenim rezultatima u visokoj vrednosti R 11, link.

UGRADNJA - MONTAŽA

Montiraju se na čvrstu podlogu (beton, behaton, mermer, keramika, asfalt...) ankerisanjem uz pomoć 2 metalna šablona 400x400mm, laserski sečeni od Hardoxa ≠ 8mm sa prohromskim vijcima i nylon tiplovima. Dva metalna šablona 400x400 čine raport dezena za montažu po svim pravcima.

Dva metalna šablona 400x400 čine raport dezena za montažu po svim pravcima bez ograničenja formata.

1m¹ staze UPOZORENJE sadrži:

  • 61 kom INOX pločica Ø 35x5,
  • 61 kom TMT X1 gužv. tipl nylon 8x40 SX Friul.
  • 61 kom vijak 6x45/30 TX25 sa upuštenom glavom u A2 kvalitetu.

U ceni se obračunavaju svi elementi (pločice, vijci, tiplovi...) za ugradnju polja POZOR dužine 1 m¹ u širini 40 cm.

Obračunska jedinica:

Cena se formira po metru dužnom (m¹) staze VODILJE ili polja POZOR u širini 40 cm. Staze se montiraju isključivo na pešačke površine.